Obchodní, platební a doručovací podmínky:

Obchodní, platební a doručovací podmínky

Platba a doručení

Platba za zboží pouze bankovním převodem na účet:

Bankovní spojení pro CZK: 157860682/0300;

Bankovní spojení pro EUR: 2701029358/2010;
IBAN: CZ67201000002701029358
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX

Číslo účtu a variabilní symbol obdržíte v potvrzené objednávce na vámi uvedený e-mail. Zásilka bude odeslána na vaši adresu okamžitě po připsání platby.

HOTOVOSTNÍ PLATBU FIRMA NEAKCEPTUJE!


Ceník přepravy zboží platný od 1. 1. 2017

a) ČP s.p. - malé zásilky (v hodnotě do 700 Kč) - 75 Kč (dobírka - plus 40 Kč)
b) Zásilkovna - výdejní místo do 5 kg - 58,- Kč (dobírka - plus 15 Kč)
c) DPD - doručení na adresu do 5 kg - 96,- Kč (dobírka - plus 27 Kč)
d) ČP s.p. do 5 kg - 99,- Kč (dobírka - plus 35 Kč)
e) večerní doručení v rámci hl. m. Prahy do 5 kg - 71 Kč (do 10 kg 120 Kč; dobírka - plus 15 Kč)

Při odběru zboží za částku převyšující 2500 Kč poštovné neúčtujeme (nevztahuje se na zlevněné příze a finančně zvýhodněné nabídky).


Zásilky na Slovensko:

a) výdejní místo do 5 kg 3,50 €
b) Slovenská pošta do 1 kg 4,65 €; do 2 kg 5,60 €; do 5 kg 6,54 €
c) Slovenský kurýr do 1 kg 4,65 €; do 2 kg 5,60 €; do 5 kg 6,54 €

Bližší informace na: vlneny-koutek@seznam.cz
(využijte, prosím, tento e-mail i pro své objednávky...)


(Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.)

Obchodní podmínky e-shopu "vlneny-koutek.svet-stranek.cz"

I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) v souladu s ustanoveními obchodního zákoníku (§ 1751 odst. 1) upravují smluvní vztahy vznikající na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím AZIT s.r.o. a kupujícím prostřednictvím elektronického obchodu. 

Provozovatelem e-shopu "vlněný koutek" je: 

AZIT s.r.o., plátce DPH
Se sídlem: Zeyerova 977, 438 01 Žatec;
IČ: 25403559;
DIČ: CZ25403559; 
Bankovní spojení CZK: 157860682/0300;
Bankovní spojení pro EUR: 2701029358/2010, 
    IBAN: CZ6720100000002701029358
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
Odpovědná osoba: JUDr. Zdeněk Ernest, 

Kontaktní osoba:                      Bc. IrenaErnestová
E-mail: vlneny-koutek@seznam.cz

OP upravují práva a povinnosti smluvních stran a jiné související právní vztahy při využití webového rozhraní, přičemž ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, a ty pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení OP jsou jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 
Znění obchodních podmínek může prodávající podle potřeb měnit či doplňovat. Tím však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je sjednaná dodávka zboží prostřednictvím objednávky z e-shopu společnosti AZIT s.r.o. 

III. Objednávka a nákup v e-shopu

V e-shopu může nakupovat občan, který provede řádnou objednávku. Kupující odesláním objednávky souhlasí s cenou objednaného zboží i s obchodními podmínkami e-shopu.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky prodávajícím, které je zasláno e-mailem na adresu kupujícího.

IV. Cena a platba za zboží

Kupní cena je sjednána na základě ceníku dodavatele, který je platný v den, kdy kupující zboží objedná. Cena je uvedena včetně DPH. 
Platba se uskutečňuje především bezhotovostním převodem na účet 157860682/0300 vedený u ČSOB, pod daným variabilním symbolem, se splatností 7 dnů, případně na dobírku.

HOTOVOSTNÍ PLATBU FIRMA NEAKCEPTUJE!

Vlastnické právo k dodávanému zboží na kupujícího přechází okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Daňový doklad ke zboží je zasílán zákazníkovi zpravidla elektronicky, na jeho e-mailovou adresu.

V. Doprava

Zboží je expedováno především prostřednictvím České pošty s.p. nebo společnosti Zásilkovna.cz. 
Kupujícímu je na základě objednávky zaslána zálohová faktura s vyčíslením ceny objednaného zboží a v den připsání peněžní částky na účet společnosti je zboží kupujícímu 
odesláno. V případě požadavku zákazníka lze objednané zboží odeslat na dobírku.
Pro zákazníky ze SR je připravena možnost platby v EUR prostřednictvím slovenského účtu.
Prodávající nese odpovědnost za riziko ztráty, zničení či poškození zboží během přepravy zboží ke kupujícímu. Kupující je povinen při převzetí zásilky překontrolovat stav zásilky a neporušenost obalu. V případě pochybnosti o nepoškození zásilky je kupující oprávněn zásilku nepřevzít. Dojde-li k újmě zboží během přepravy a kupující tuto skutečnost zjistí při přebírání zboží od přepravce, posečká s jeho převzetím, kontaktuje prodávajícího a domluví se s ním na dalším postupu.

Cena přepravy v ČR (platný od 1. 1. 2017) :

Zásilky v rámci ČR:

a) ČP s.p.. - malé zásilky (v hodnotě do 700 Kč) - 75 Kč (dobírka - plus 40 Kč)

b) Zásilkovna - výdejní místo do 5 kg - 58,- Kč (dobírka - plus 15 Kč)

c) DPD do 5 kg - 96,- Kč (dobírka - plus 27 Kč)

d) ČP s.p. do 5 kg - 99,- Kč (dobírka - plus 35 Kč)

e) večerní doručení v rámci hl. m. Prahy do 5 kg - 71 Kč (do 10 kg 120 Kč; dobírka - plus 15 Kč)

Při odběru zboží za částku převyšující 2500 Kč poštovné neúčtujeme (nevztahuje se na zlevněné příze a zvýhodněné cenové nabídky).


Cena přepravy na Slovensko: 

a) výdejní místo - 3,50 €.  
b) Slovenská pošta do 1 kg je 4,65 €, do 2 kg je 5,60 €, do 5 kg je 6,54 €.
c) Slovenský kurýr 
do 1 kg je 4,65 €, do 2 kg je 5,60 €, do 5 kg je 6,54 €.

VI. Dodací lhůta

Odeslání zásilky je avizováno zprávou na e-mailovou adresu kupujícího. Zásilka je expedována zpravidla v den připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě zvolení platby prostřednictvím dobírky je odeslání zboží realizováno nejpozději následující pracovní den.
V případě nedostupnosti některé z objednaných položek je prodávající oprávněn plnit předmět plnění i částečně. O této skutečnosti je kupující informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. 
Prodávající neodpovídá za zpoždění, případně nemožnost, dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě má prodávající právo přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od smlouvy a to bez odpovědnosti za případné škody vzniklé kupujícímu nesplněním dodávky.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupit od smlouvy může v souladu s § 1829 občanského zákoníku nakupující i bez udání důvodu, přičemž odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. 

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno, a to do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené. Příze musí být vrácena nerozmotaná s originální visačkou. 
Spotřebiteli budou do 14 dnů vráceny všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Podmínkou je předchozí vrácení zboží prodávajícímu 
(§1832, odst. 4).
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V souladu s § 1820, odst.1, písm. g) v případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2161 a násl., kdy prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, že zboží má uváděné vlastnosti, je dodáváno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží. 
Na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu vady a na použité zboží se výše uvedený odstavec OP nevztahuje.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího v sídle společnosti nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady lze upravit reklamačním řádem prodávajícího.

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních informací

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní spojení  (dále Osobní údaje), a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 
Kupující bere na vědomí, že je při objednávce  povinen své osobní údaje uvádět pravdivě. Kupující zároveň prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Osobní údaje budou zpracovávány v nezbytné míře pro plnění smluvního vztahu, v elektronické nebo v tištěné podobě. 
Osobní data jsou považována za důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou partnerů zajištujících platební styk a doručení zboží. Telefonické a e-mailové kontakty budou využity pouze v souvislosti se vzájemnou obchodní činnosti.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího či v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může prostřednictvím formuláře "napište mi" či e-mailové adresy "vlneny-koutek@seznam.cz" požádat prodávajícího o vysvětlení nebo požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

X. Další ujednání smluvních stran

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní či v důsledku jeho užití v rozporu s jejich určením. 

K mimosoudnímu řešení případných spotřebitelských sporů plynoucích z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Za AZIT, s.r.o., JUDr. Zdeněk Ernest

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK